A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Barnehageavd.

Logo55_m-visjon21

Referat frå

FORELDREMØTE BARNEHAGE

Årsplan, satsingsområde, praktisk info og plan om foreldremøte til vinteren med tema inkludering/trivsel og nettvet i barnehagen.

Me såg denne videosnutten om LEIK i barnehagen, for å minne om at leiken er den viktigaste aktiviteten i barnehagen:https://www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet/videos/vb.87985458497/316993805781708/?type=2&theater

Me såg òg denne videosnutten om kva "mobbing i barnehagen" handlar om (med Pål Roland frå Læringsmiljøsenteret):

 

 

 

2019-03-13

Barnehage

vekeplan for 13. nov - 24. nov

Her er ny vejeplan for 13. -24. nov:

2017-11-10

Siste året i barnehagen

Overgang barnehage-skule

Kva bør barnehageborna kunne når dei byrjar på skulen? Viktige ferdigheiter barnehagen arbeider med siste året før skulestart (som vert vidareført på skulen).

2019-03-26

Barnehagen

Vekeplan for 16. okt - 27. okt

Oktober fortsetter me med Henry, og fyrstehjelp. Helselaget kjem og lagar potekaker med oss, og ein del samarbeid med skulen blir det også. Fint om alle har gode sko til gymsal ståande i barnehagen.

2017-10-13

Barnehage

Vekeplan for 18. -22. sept

Me starta med Brannvern, der me skal lage vår eigen brannstasjon og leike at me er brannmenn. Kva gjer me om det brenn, korleis unngå at det byrjar å brenne? Kva gjer me om brannalarmen går? Her har me fokus på samarbeid og det å hjelpe kvarandre. Alle får med seg ei "heimelekse", der barna ilag med foreldra skal svare på nokre enkle oppgåver. I slutten av perioden går me over på Førstehjelp for 3-5 åringane, der dei gjennom eit pedagogisk opplegg frå Røde kors blir kjent med dokka Henry og korleis me kan hjelpe dei som skadar seg.

 

2017-09-19

Barnehagen

vekeplan ut mai

Me startar opp att turdagar med fokus på kulturminne i nærmiljøet.

Byggeplass-prosjektet driv me fortsatt med. Det dukkar opp stadig nye ord og begrep me vil lære oss.

2017-06-08

Barnehagen

Plan for 8. mai - 19. mai

2017-05-05

Barnehagen

Plan for 24.april - 5. mai

Mykje byggeaktivitet skjer rundt oss, og me vil no nytte sjansen til å lære nye ord både på yrkesgrupper, maskiner og anna utstyr som me ser. Me vil legge opp til bading tre fredagar framover, der målet er at alle får bli med på ei badeøkt. Ellers vil me starte opp att med å gå turar i nærmiljøet vårt, og sjå om me finn nye kulturminner.

2017-04-21

Barnehagen

Plan fram til påske

Det blir utedag med ski og leik. Me har påskeaktivitet litt kvar dag, slik at alle får lage seg ein kylling.

2017-03-24

Barnehagen

Plan for 27. febr - 10. mars

Desse to vekene blir det Raudhette og ulven som blir hovudfokus. I tillegg skal me ha karneval 7. mars. Folkemusikar Oline Løvlid reiser rundt for Folkeakademiet og skal ha konsert for oss 9.mars.

2017-03-02
Powered by CustomPublish AS