A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2021-11-30

SU-møte

SU-møte 2 2018/2019

27.mars 2019

Her er PADLET med saker frå møtet

2020-01-07
Logo55_m-visjon21

Oppsummering etter

FORELDREMØTE SKULE 10.september

Trivsel,tillit og respekt, planar og skjermbruk - og ikkje minst vidare arbeid med uteområdet. Her er ei oppsummering av det som vart teke opp på foreldremøtet for skulen måndag 10.september 2018.

2018-09-11

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2016/2017

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2015/2016

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05
IMAG0539

Sjå kven som er med i

Elevrådet 2015-2016

2.tr: Ola Tuften & Brage Norberg, 3.tr: Siri Elise Fossen, 4.tr: Jostein Tennø Loe, 5.tr: Thea Tuften, 6.tr: Aslak Skamsar Aasen, 7.tr: Jasmin Kageni Namu (leiar). Fyrste møte: Onsdag 26.august

2017-10-05
flagg

Skulen:

Arbeidsliste frå FAU for 17.mai

Program 17.mai i Jostedalen:

Kl 10: Gudsteneste i Jostedal kyrkje
Kl 11: Tog frå kyrkja til Samfunnshuset - korpset speler
Kl 12.30: Program frå scena i Jostedal samfunnshus
Underhaldning v/skulen og barnehagen, koret, korpset, Rupeungane m.fl. Det vert sal av pølser, is og brus, lapskaus,rømmegraut, kaffi og kaker..
​Arrangementet i Samfunnshuset er eit samarbeid mellom Jostedal oppvekstsenter og lag og organisasjonar i bygda - koordinert av Jostedal bygdelag.
2015-05-13

Referat frå felles foreldremøte 28. august 2014

Hovudsaker: Satsingsområdet SPRÅKUTVIKLING og idémyldring om kva me skal bruke pengane frå banken til

2014-09-05

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2014/2015

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05
Powered by CustomPublish AS