A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2017/2018

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2018-02-25

Møte i samarbeidsutvalet 26.9.16 - referat

Her finn de referat frå konstituerande møte i SU 26.september 2016

2016-10-24

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2016/2017

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2015/2016

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05
IMAG0539

Sjå kven som er med i

Elevrådet 2015-2016

2.tr: Ola Tuften & Brage Norberg, 3.tr: Siri Elise Fossen, 4.tr: Jostein Tennø Loe, 5.tr: Thea Tuften, 6.tr: Aslak Skamsar Aasen, 7.tr: Jasmin Kageni Namu (leiar). Fyrste møte: Onsdag 26.august

2017-10-05
flagg

Skulen:

Arbeidsliste frå FAU for 17.mai

Program 17.mai i Jostedalen:

Kl 10: Gudsteneste i Jostedal kyrkje
Kl 11: Tog frå kyrkja til Samfunnshuset - korpset speler
Kl 12.30: Program frå scena i Jostedal samfunnshus
Underhaldning v/skulen og barnehagen, koret, korpset, Rupeungane m.fl. Det vert sal av pølser, is og brus, lapskaus,rømmegraut, kaffi og kaker..
​Arrangementet i Samfunnshuset er eit samarbeid mellom Jostedal oppvekstsenter og lag og organisasjonar i bygda - koordinert av Jostedal bygdelag.
2015-05-13
bankgåve-elevidear3

Del 2: Demokratisk prosess

Korleis skal me nytte 100 000 frå Luster Sparebank?

Alle klassane har diskutert om me skal bruke alle pengane på EIN ting, eller om me skal gå for ei "pakke" med fleire ting me satsar på, og alle har prioritert kva for ting det er viktigast for dei at me har med i "pakka". Dette tek elevrådsrepresentantane med seg til elevrådsmøte måndag 17.nov.

2014-11-16

Referat frå felles foreldremøte 28. august 2014

Hovudsaker: Satsingsområdet SPRÅKUTVIKLING og idémyldring om kva me skal bruke pengane frå banken til

2014-09-05

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2014/2015

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05
17-mai-2014

Foreldrerådet ved skulen har ansvar for matservering (kafeen og kjøkenet)

Skuleforeldre: Arbeidsliste 17.mai

Arbeidsliste for foreldrerådet ved Jostedal skule 17. mai 2014 i samfunnshuset – kafeen og kjøkenet

Oppgåver: selje mat i kafeen og ause opp mat på kjøkenet. Etter slutt: rydding

2014-05-14
Powered by CustomPublish AS