A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Om oppvekstsenteret

Hugs å gå inn på INSTAGRAM for å følgje med...

Bilete frå skule- og barnehagekvardagen

Det er aller lettast å følgje med ved å installere app'en Instagram på mobiltelefon eller nettbrett, men du kan òg gå inn på denne heimesida for å sjå bileta: Jostedal oppvekstsenter på Instagram

2017-04-03

Kva tenkjer og gjer me i høve

Om kosthald og fysisk aktivitet

Her kjem info i løpet av hausten

2016-09-29

Jostedal oppvekstsenter - fakta

19 ungar mellom eitt og fem år i barnehagen. På skulen er det 25 elevar i 1.-7.klasse. Det er 14 fast tilsette i om lag 9 årsverk.

2017-07-27

Læreplan og Rammeplan

Her er lenke til ein presentasjon av Læreplanen for skulen og Rammeplanen for barnehagen - ikkje fullstendig, men kan gi litt overblikk likevel.

2014-09-21

Dette skuleåret er det ingen som går siste året i barnehagen

Overgang barnehage-skule

Kva bør barnehageborna kunne når dei byrjar på skulen? Viktige ferdigheiter barnehagen arbeider med siste året før skulestart (som vert vidareført på skulen). Dette gjeld altså ikkje for inneverande barnehageår sidan det ikkje er born som skal byrje på skulen nesteår.

2014-09-21

Satsingsområde - pedagogisk utvikling

Skule- og barnehageåret 2012-2013

Her er ei oversikt over særskilde satsingsområde dette året:
2012-10-25
Ordforaren_1200x800_cropped_1076x562

Flott oppmøte på opninga av Jostedal Oppvekstsenter!

Minst 150 personar, deriblant ordførar Ivar Kvalen og rådmann Jarle Skartun, var med på den formelle opninga av oppvekstsenteret onsdag 26.sep.
2012-09-28

Oppvekstsenter frå 1.aug 2012

Frå 1.august 2012 er Jostedal barnehage, Jostedal skule og sfo samla i Jostedal Oppvekstsenter. Me held til i dei same lokala som tidlegare, men har felles leiing og samarbeider tett.

Barnehagen har frå hausten 20 ungar, og har utvida avdeling tre dagar i veka (måndag, tysdag og torsdag). Skulen har 26 elevar, og vil vere tredelt som tidlegare (1.-3.trinn i ei klasse, 4.-5.trinn i ei klasse og 6.-7.trinn i ei klasse). 11 elevar har sfo.

Det er to førskulelærarar og fire assistentar som jobbar i barnehagen, sju lærarar på skulen, og ein skuleassistent som òg har sfo og jobbar i barnehagen. Totalt er det 14 tilsette i tillegg til to reinhaldarar og ein vaktmeistar.
2012-06-16
Powered by CustomPublish AS