A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Om oppvekstsenteret

Siste året i barnehagen

Overgang barnehage-skule

Kva bør barnehageborna kunne når dei byrjar på skulen? Viktige ferdigheiter barnehagen arbeider med siste året før skulestart (som vert vidareført på skulen).

2019-03-26

Hugs å gå inn på INSTAGRAM for å følgje med...

Bilete frå skule- og barnehagekvardagen

Det er aller lettast å følgje med ved å installere app'en Instagram på mobiltelefon eller nettbrett, men du kan òg gå inn på denne heimesida for å sjå bileta: Jostedal oppvekstsenter på Instagram

2017-04-03

Jostedal oppvekstsenter - fakta

12 ungar mellom eitt og fem år i barnehagen. På skulen er det 25 elevar i 1.-6.klasse. Det er 13 fast tilsette i om lag 9 årsverk.

2023-08-30

Læreplan og Rammeplan

Her er lenke til ein presentasjon av Læreplanen for skulen og Rammeplanen for barnehagen - ikkje fullstendig, men kan gi litt overblikk likevel.

2014-09-21

Dette skuleåret er det seks born som går siste året i barnehagen

Overgang barnehage-skule

Kva bør barnehageborna kunne når dei byrjar på skulen? Viktige ferdigheiter barnehagen arbeider med siste året før skulestart (som vert vidareført på skulen).

2017-10-25
Ordforaren_1200x800_cropped_1076x562

Flott oppmøte på opninga av Jostedal Oppvekstsenter!

Minst 150 personar, deriblant ordførar Ivar Kvalen og rådmann Jarle Skartun, var med på den formelle opninga av oppvekstsenteret onsdag 26.sep.
2012-09-28

Oppvekstsenter frå 1.aug 2012

Frå 1.august 2012 er Jostedal barnehage, Jostedal skule og sfo samla i Jostedal Oppvekstsenter. Me held til i dei same lokala som tidlegare, men har felles leiing og samarbeider tett.

Barnehagen har frå hausten 20 ungar, og har utvida avdeling tre dagar i veka (måndag, tysdag og torsdag). Skulen har 26 elevar, og vil vere tredelt som tidlegare (1.-3.trinn i ei klasse, 4.-5.trinn i ei klasse og 6.-7.trinn i ei klasse). 11 elevar har sfo.

Det er to førskulelærarar og fire assistentar som jobbar i barnehagen, sju lærarar på skulen, og ein skuleassistent som òg har sfo og jobbar i barnehagen. Totalt er det 14 tilsette i tillegg til to reinhaldarar og ein vaktmeistar.
2012-06-16
Powered by CustomPublish AS