A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Samarbeid med heimen

Trafikklys bskule

Nytt system for beredskap - trafikklysmodell

Smittevern skule og barnehage: Gult nivå

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva for smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Felles for alle nivåa er at ingen skal møte i barnehagen eller skulen viss dei er sjuke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Her finn du trafikklysplakaten som oppsummerer dei ulike nivåa for barnehage og for barneskule.

2020-06-02

Leikegrupper, bursdagar, overnatting m.m.

Helsedirektoratet sine råd til foreldre

2020-03-13

Jostedal oppvekstsenter på Instagram

Følg med i kvardagen

2019-10-22

FELLES FORELDREMØTE 11.APRIL KL 18.30

Tema: Inkluderande miljø og nettvet/skjermtid

Som det vart avtalt på foreldremøta i haust, vert det eit felles tema-foreldremøte før påske. Dato: 11.april. Meir info kjem når Samarbeidsutvalet har drøfta sakliste.

 

Følg med på kvardagen i skule og barnehage på Instagram (i app eller nettlesar):

 

2019-03-28
Logo55_m-visjon21

Oppsummering etter

FORELDREMØTE SKULE 10.september

Trivsel,tillit og respekt, planar og skjermbruk - og ikkje minst vidare arbeid med uteområdet. Her er ei oppsummering av det som vart teke opp på foreldremøtet for skulen måndag 10.september 2018.

2018-09-11

Dugnad dag 1

Følg kvardagen på Instagram

25 vaksne og 10-15 ungar var med på dugnaden laurdag 26.mai. Masse vart gjort, og litt står att. Dette vil bli eit skikkeleg løft for uteområdet!

 

 

2018-05-28

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2021-11-30

Hugs å gå inn på INSTAGRAM for å følgje med...

Bilete frå skule- og barnehagekvardagen

Det er aller lettast å følgje med ved å installere app'en Instagram på mobiltelefon eller nettbrett, men du kan òg gå inn på denne heimesida for å sjå bileta: Jostedal oppvekstsenter på Instagram

2017-04-03

Skule:

Referat frå foreldremøte 25.aug

Pedagogiske satsingar, læringsmiljø, skuledemokrati, nye datasystem og oppfølging av foreldremøtet om skjermtid/nettvet.

2016-08-29

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2016/2017

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05
Powered by CustomPublish AS