A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Læringsmiljø

Logo55_m-visjon21

Oppsummering etter

FORELDREMØTE SKULE 10.september

Trivsel,tillit og respekt, planar og skjermbruk - og ikkje minst vidare arbeid med uteområdet. Her er ei oppsummering av det som vart teke opp på foreldremøtet for skulen måndag 10.september 2018.

2018-09-11

Kort forklaring av prosedyrer, med lenker til utfyllande stoff

Retten til eit godt læringsmiljø

Korleis handterer skulen krenkjande handlingar?

2016-03-02

Oppfølging frå foreldremøtet

Personvern - film for elevar og føresette

Dette er ein av filmsnuttane me ikkje fekk synt fram på foreldremøtet - det handlar om personvern for born, og filmen vil bli brukt som ein del av nettvet-opplæringa til elevane (4.-7.klasse) på skulen. Filmen er støtta av m.a. utdanningsdirektoratet, og ligg på nettsida DUBESTEMMER.NO. Der ligg òg ein del andre filmar og anna materiell for både skule og føresette.

2014-09-03
DSC_0056

Fellestur tysdag 26.august

Skulen på gamle vegar - Mjølver til Liastølen

Me var heldige med vêret og hadde ein både lærerik og koseleg tur frå øvst i Mjølversgardane og inn til Liastølen. 1.klassingane gjekk i lag med dei flinke fadderane sine, og me stoppa både på Li, i Leteigen, på Liastølen og ved tuftene til gamleskulen på Røvomn. Me såg òg ei kjempesvær ørn!

2014-08-26

Kva Olweus-gruppa i Bergen seier om

Mobbefri kvardag for alle

Det meste av krenkande åtferd i skulen går føre seg skjult for vaksne. Der det føregår mobbing, har krenkande åtferd fått utvikle seg over tid. Hovudprinsippet i arbeid med krenkande åtferd og mobbing er å avdekke og stoppe krenkande åtferd tidleg, slik at den ikkje utviklar seg til mobbing. Det handlar eine og åleine om kva vi vaksne gjer og kva vi ikkje gjer.

2014-05-04
2014-02-25 10

Jan Magnus Bruheim, Tindra og 1.-3.klasse

"Den kvite hjorten"

BILETSERIE FRÅ "Den kvite hjorten" tysdag 25.feb - både frå framsyninga for skulen og barnehagen og frå framsyninga for foreldre og søsken om ettermiddagen.

2014-03-06

Etter fastelavn er det

Karnevalstider

Skulen har karneval på kveldstid måndag 3.mars kl 17.30-19.45. Det vert servert heimelaga pizza (+pølser til dei som ikkje vil ha pizza), lov å ha med 1/2 liter brus for dei som vil (skulen har saft).

I barnehagen er det karneval på dagtid torsdag 6.mars.

2014-02-28

I dag svarte elevane på 5.-7.trinn på

ELEVUNDERSØKINGA 2013

I år er spørsmåla ein del endra, men det ser ut til å vere til det betre - mellom anna kunne me velje tilleggsspørsmål som går direkte på satsingsområda våre. De finn spørsmåla elevane svarte på ved å trykke "Les meir"

2013-11-15
roundtable

REFERAT

1. elevrådsmøte 2013/2014

Tid: Onsdag 28.august kl 10

Stad: Lærarane sitt arbeidsrom

Elevrådet 2013/2014:

  1. trinn: Håkon Viem Elvekrok
  2. trinn: Øyvind Hoel
  3. trinn: Jonas Snøtun
  4. trinn: Aslak Skamsar Aasen
  5. trinn: Tora Bjørhusdal
  6. trinn: Mathilde Nielsen Sagabråten
  7. trinn: Renate Halveg
2013-08-27
Powered by CustomPublish AS