A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Vert oppdatert med tips og nettsider!

Felles foreldremøte 11.april

Lagd med Padlet
2019-04-11

FELLES FORELDREMØTE 11.APRIL KL 18.30

Tema: Inkluderande miljø og nettvet/skjermtid

Som det vart avtalt på foreldremøta i haust, vert det eit felles tema-foreldremøte før påske. Dato: 11.april. Meir info kjem når Samarbeidsutvalet har drøfta sakliste.

 

Følg med på kvardagen i skule og barnehage på Instagram (i app eller nettlesar):

 

2019-03-28
Powered by CustomPublish AS