A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Barnehagen

Månadsplan

Plan for 19. - 30. september

2016-09-16

SKULEN:

Nyttige nettsider og appar for læring

Programma frå Mikroverkstedet

  • til dømes tastatur-trening med 10 fingrar - logg inn med FEIDE (same som du loggar på skule-PC med)

Quizlet (engelsk glosetrening, lenkja fører til 4.klasse sin quizlet for veke 36, men trykk på lenka "Jostedal", så får du opp alle quizlettane Astrid har laga til Jostedal skule)

Quizlet 5.klasse

 

2016-09-19

Stenging av vatnet torsdag 8.september

Vatnet på samfunnshuset, i barnehagen og på skulen har for høgt bakterienivå slik at vatnet må kokast før det kan drikkast. Kommunen er i ferd med å lage nytt vassinntak, og skal reingjere drikkevatnbassenget for at vatnet skal bli reint nok att. For å gjere dette, må dei stenge vatnet ein dag, og det vert no på torsdag, 8.september (ca 8-15, kanskje ferdig tidlegare). Denne dagen er skuleelevane i Gaupne på aktivitetsdag, men barnehagen har vanleg drift. Me har vore i kontakt med kommunelege Schønberg, og fått retningslinjer for korleis me skal gjennomføre dagen i barnehagen på forsvarleg måte. Det viktige for foreldra, er at borna må med seg niste denne dagen. Ta kontakt om de har spørsmål!

2016-09-06
Powered by CustomPublish AS