A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

78,66 % vikariat

Ledig stilling som fagarbeidar/assistent i skule og sfo

Her finn du informasjon om stillinga og elektronisk søknadsskjema.

Arbeidstid (vil få små justeringar, dette er ei skisse): 8.45-16.15 måndag-torsdag og 14-16.15 fredag

2017-07-04

Barnehagen

vekeplan ut mai

Me startar opp att turdagar med fokus på kulturminne i nærmiljøet.

Byggeplass-prosjektet driv me fortsatt med. Det dukkar opp stadig nye ord og begrep me vil lære oss.

2017-06-08
Skulebruksplan-skjermdump

Onsdag 10.mai kl 20 på skulen:

Ope møte om kommunen sin skulebruksplan

Korleis skal Luster kommune spare pengar i åra framover? Administrasjonen og politikarane jobbar i desse dagar med å få eit godt grunnlag for korleis kommunen bør bruke pengar på skule. Ein del av dette er at Telemarksforsking lagar eit grunnlagsarbeid, og del 1 av den rapporten er publisert og lagt fram for politikarane. Rådmann og oppvekstsjef held i lag med ein representant for Telemarksforsking ope møte i alle skulekrinsane om kommunen sin skulebruksplan. Møt opp!

Oversyn over dei opne møta i krinsane.

Kommunen si informasjonsside om grunnlaget for vidare innsparing. 

2017-06-08
Powered by CustomPublish AS