A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

nepal

FORUT SIN BARNEAKSJON- GODE VENNER I NEPAL

TAKKEBREV TIL OSS

Onsdag 26. oktober 2016 arrangerte Oppvesktsenteret Forutfestival for heile bygda. Her var det sal av mat, underhaldning og utstillingar frå arbeidet som barnehagebarn og skuleelevar hadde jobba med i forkant. I år var det jordskjelvramma Nepal som var i fokus for innsamling av pengar. Frå Jostedal vart det sendt kr 9150,- , som tilsvarar kr 458,- pr. barn. Forut har sendt oss takkebrev, diplom og eit flott veggteppe med kart over Nepal, som takk for støtta dei har fått frå oss. Så tusen takk til alle dikka som kom og støtta oss på Forutfestivalen.

2017-02-20

Barnehagen

Månadsbrev for januar

Januar med hovudfokus på Bravo og Kule Krabatar. Mykje uteleik i snøen, og den som har hatt lyst, har gått på ski. Klikk og les på månadsbrevet, så ser du kva meir me har drive på med.

2017-02-07
Powered by CustomPublish AS