A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Her finn de nokre av lenkjene me brukar på skulen

Nettsider de kan bruke heime

Teams finn de ved å logge inn på Office365 frå knappen her til venstre på nettsida. Der ligg det meste av det digitale arbeidet 4.-6.klasse gjer - dei loggar inn med FEIDE (= same brukarnamn og passord som på skulemaskinene).

Numetry - mattespel der dei loggar inn med FEIDE (= same brukarnamn og passord som på skulemaskinene).

Tastaturbo - trening på å skrive på tastatur med begge hendene.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS