Tilbodet vårt er for alle som bur i Luster kommune som har eller har hatt utfordringar med rus. 
Du treng ikkje ha arbeidserfaring frå før, men du må ha lyst å vera med, og ha lyst til å få fleire aktivitetar i kvardagen.

Tiltaket arbeid og aktivitet skal etablere fleire ulike tilbod:          

 •  Aktivitetstilbod (møteplass, temakveld, spel, turar)
 •  Arbeid (privat næringsliv, kommunalt, industri, reiseliv, helse og omsorg)
 •  Utdanning (studiekompetanse, fagbrev. praksis)
   

Er dette noko for deg? eller nokon du er glad i?

Då kan du ta kontakt med:

 • Ein av oss i prosjektet
 • Fastlegen
 • Sakshandsamar på NAV
 • Ruskonsulent/erfaringskonsulent


Kontakt prosjektleiar på:

 • Telefon: 952 80 578
 • ​E-post: elisabeth.bondevik.orrestad@luster.kommune.no

Les meir i foldaren til prosjektet her