Send inn omsetningsoppgåve


Send inn omsetningsoppgåve for skjenke- og salsløyve (digitalt skjema).

Løyvehavarar som har fleire løyve må sende inn éi omsetningsoppgåve for kvar enkelt sals- eller skjenkestad. Fristen er 1. mars.

Manglande omsetningsoppgåve

Om du ikkje leverer omsetningsoppgåve innan kommunen sin frist 1. mars, fører det til sanksjon i form av to prikkar, jf. alkoholforskrifta sin § 10-3