Stad: Aktivitetsstova på Gaupne omsorgssenter.
Tidspunkt: Annakvar veke, for tida på torsdagar kl 10:00 - 14:00.

Det blir arrangert transport til og frå. Påmelding innan onsdagen før kl 13:00 på telefon 57 68 55 00. Eigenandel kr 150,- pr. gong.

Første seniortreff 2024 er torsdag 18. januar kl. 10.00.