Serveringsstaden må også ha godkjenning av Mattilsynet. I tillegg må styraren for verksemda ha greidd Etablererprøva i Serveringslova før serveringsløyvet vert gitt. Serveringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsstader)

Søknad:

Søknadsskjema for serveringsløye

 

Vedlegg til søknaden: