Både omsorgsytaren og den hjelpetrengande sjølv kan søkje om omsorgsstønad, men stønaden blir gitt til den som har omsorgsarbeidet.

Du søker omsorgsstønad på søknadsskjema Helse- og omsorgstenester som du finn i boksen nedanfor.