Aktuelle planar

Oversikt over dei planane som vert arbeida med no finst på denne lenka: Reguleringsplanar under arbeid

 

Digitalt planarkiv

Dei aller fleste av planane i Luster kommune er tilgjengeleg digitalt gjennom planarkivet. I planarkivet er også dei fleste dispensasjoner og mindre planendringer registrert på dei aktuelle planane. Planarkivet finn du på følgjande lenke: 

Arealplaner.no

 

Detaljert kartløysning

Planane kan også synast i kommunekart. Dette er ein meir detaljert kartløysning med mulegheit for å sjå eigedomsgrensar og anna nyttig informasjon. Du kan finne fram til den aktuelle planen i planarkivet ved å trykke på planen i kommunekart og følge lenka til arealplaner.no.

Kommunekart - reguleringsplanar (link)

Ekstra rettleiing på korleis ein finn fram til planarkivet gjennom kommunekartet kan du sjå på denne lenka:

Slik finn du fram til reguleringsplanane

 

Meir informasjon

Private aktørar har rett til å fremje framlegg til detaljregulering. Les meir i rettleiarane og lovene under.

Plan og bygningslova

Reguleringsplanrettleiar frå KMD (2022)

Fargeoversikt for reguleringsplan

Forstå planene som bestemmer hva du kan bygge