Teknisk drift tek 1 runde årleg på alt veglyset i kommunen for å skifte pærer m.m. Denne runden vert vanlegvis gjort i september. Ein reiser ikkje ut for å skifte enkeltpærer.

Feil på veglys kan meldast til infotorget, tlf. 57 68 55 00, eller til fiks gata mi.