For å få utbetalt skotpremien må jegeren ta med to frosne framføter til kontroll hjå landbruk og naturforvaltning.

Ta kontakt med fjelloppsynet eller landbruksavdelinga for å avtale tid.

Premien er 75 kr for mink og 600 kr for rev.