Tenesta er heimla i lov om sosiale tenester, § 4-2a

Søk om heimehjelp på søknadsskjema Helse- og omsorgstenester som du finn i boksen Skjema nedanfor.
S

Har du spørsmål om tenesta kan du kontakte einingsleiar:

  • Luster, Liv Norunn Hunshamar: Tlf. 57 68 25 02
  • Gaupne, Tone Kjærvik Kveane: Tlf: 57 68 57 13
  • Hafslo, Ruth Karin Kvam: Tlf: 57 68 58 02