Postadresse:
Luster kommune
Postboks 77
6866 GAUPNE


Besøksadresse: Rådhusvegen 1, Gaupne.

Kommunenummer: 4644

Telefon: 57 68 55 00
 

eDialog - sikker sending av dokument på nett

For våre leverandørar

E-postadresse: postmottak@luster.kommune.no 
Me sender automatisk stadfesting på at e-posten er motteken. Det hender at e-posten ikkje kjem fram til oss, og me ber då om at du kontaktar oss på nytt dersom du ikkje mottek slik stadfesting. E-post må ikkje nyttast til melding om helseopplysingar, personnummer eller anna fortruleg informasjon. Til det kan du nytta eDialog. E-post er ikkje sikker nok mot at uvedkomande kan henta informasjon frå nettet

For å sikre posten du mottek oppmodar me om å opprette ei digital postkasse.

Viktige telefonnummer

Telefonliste tilsette

Telefonliste einingar


Administrativt organisasjonskart

Opningstid Rådhuset

Måndag 9:00-15:00
Tysdag 9:00-15:00
Onsdag 9:00-15:00
Torsdag 9:00-15:00
Fredag 9:00-15:00

Organisasjonsnr.: 964 968 241
Bankgiro: 3785 07 00142
Bankgiro skatt: 6345 06 14264

 

Meld inn feil på veg/veglys

Følg oss på FacebookBilderesultat for facebook logo

Luster kommune sin personvernerklæring