Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. jan. 2022 kl. 13:50

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og anna informasjon knytt til koronaviruset.

Les meir...

Skule

Luster kommune har 4 skular og 5 oppvekstsenter. 
Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalendaråret barnet fyller 6 år. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilhøve vedta å utsetje skulestarten eitt år. Søknad om utsett skulestart skal gå gjennom Sogn PPT.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Blyantar skulebarn alexandr podvalny

Aktuelt

Koronaviruset

Status koronasjukdommen

Luster kommune tok 19/1 imot 30 nye positive PCR testar. Dette er det høgste talet så langt i pandemien. 
Koronaviruset

Gult nivå i alle skular, barnehagar og SFO

Då det er smitte i fleire krinsar i kommunen er alle barnehagane, SFO, grunnskulane og vaksenopplæringa i kommunen på gult nivå f.o.m. 18. januar 2022...