Luster kommune si kriseleiingsgruppe:

    Namn Tlf/mob E-post
Leiar Ordførar Andreas Wiese 99226240 andreas.wollnick.wiese@luster.kommune.no
Operativ leiar Rådmann Jarle Skartun 57685503/91866005 jarle.skartun@luster.kommune.no
Operativ nestleiar Ass Rådmann John Olaf Røhme 57685505/90062845 john.olaf.rohme@luster.kommune.no
Fagleiar informasjon Politisk sekretær Anita Bjørk Ruud 57685596/97648185 anita.bjork.ruud@luster.kommune.no
Fagleiar teknisk Leiar Eigedom Jan Magne Svåi 57685504/41471533 jan.magne.svai@luster.kommune.no
Fagleiar helse Kommune-overlege Andreas Dyrkjær 57685600 andreas.dyrkjer@luster.kommune.no
Sekretær (kontor/adm/logg) Kvalitetsleiar Trond Helge Eide 57685537/90092405 trond.helge.eide@luster.kommune.no​