Send søknad i elektronisk søknadsportal:

Barnehage

SFO

Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost
Dersom barnet som har plass i barnehage / SFO 2020-2021 treng de berre søke dersom de ynskjer endring frå hausten 2021.

Familiar som har låg inntekt kan søkje om redusert pris for plass i barnehage og SFO. Fristen er 1. mai for å få reduksjon frå skule-/barnehagestart hausten 2021.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i SFO blir lagt ut seinare.