Sal av bygdebok Pris
   
Kjøp av ei bok 750,-
Kjøp av serie på 3 el. fleire bøker 750,- (for bok 1 og 2 , deretter 500,- pr bok)