Betalingssatsar - bygdebok  2022
Sal av bygdebok Pris
   
Norge:  
Kjøp av ei bok 750,-
Kjøp av serie på 3 el. fleire bøker 750,- (for bok 1 og 2 , deretter 500,- pr bok)
   
Sal i USA:  
Kjøp av 1 bok  150 USD
Kjøp av serie på 3 el. fleire bøker  150 USD (for bok 1 og 2 og deretter 100 USD pr. bok)