Datamaskin og internett blir stadig viktigare for å bruke offentlege tenester. Teknologien utviklar seg raskt, men finn du fram?
Det er etablert tilbod om datahjelp i Gaupne. Det er eit samarbeid mellom frivillige datahjelparar og kommunen.

Meir Informasjon om tid og stad finn du på Friskus, søk "data".

Tilbod om datahjelp i bygdene

Kommunen samarbeida med lag- og organisasjonar i bygdene om ulike aktivitetar. Som del av dette er det tilbod om datahjelp når det er ønskje (også i samarbeid med banken).

Har du telefon, nettbrett eller PC og har lyst til å lære meir?
Døme på aktivitetar; lese avis på nett, pasientreiser, laste ned NRK TV, kjøp og sal, grunnleggande kurs, søke etter sydentur og mykje meir!

Drop in tilbod: Kommunen gjev drop – in rettleiing på bibliotek og servicetorget.

 

Kontaktperson:

Britt Veum Hauge
britt.veum.hauge@luster.kommune.no