Datamaskin og internett blir stadig viktigare for å bruke offentlege tenester. Teknologien utviklar seg raskt, men finn du fram?
Luster kommune er med i eit nasjonalt prosjekt i regi av Kommunal og moderniseringsdepartement og KS der målet er å etablere lågterskeltilbod innan datahjelp tilpassa lokale forhold. Som del av dette har kommunen etablert samarbeid med bygdelaga i kommunen og frivillige datahjelparar.

Har du telefon, nettbrett eller PC og har lyst til å lære meir?
Døme på aktivitetar; lese avis på nett, pasientreiser, laste ned NRK TV, kjøp og sal, grunnleggande kurs, søke etter sydentur og mykje meir!

Bilete frå banktilbodet i bygdene

Bilete

 

Du finn meir informasjon om tilbodet på Friskus, søk "data".

Me føl gjeldande reglar:

  • Alle deltakarar må vera heilt friske frå luftvegsinfeksjonar
  • Bruk handdesinfeksjon når de kjem og når de reiser.

Kontaktperson:

Britt Veum Hauge
britt.veum.hauge@luster.kommune.no