Luster kommune har motteke ein søknad om etablering av via ferrata og Sognetrappa, jf vedlegg 1. Søknaden er skriven av Norconsult, og både dei faktiske og juridiske forhold er godt skissert i søknaden. I hovuddokumentet er det gjort nokre vurderingar frå kommunen.

Her kan du lesa høyringssaka (7 dokument) + dokumenta i saka og senda innspel

Innspel kan eventuelt sendast til epost postmottak@luster.kommune.no eller pr. post til postboks 77, 6866 Gaupne,