Kr

Feiing kvart år/tilsyn kvart 4. år

1 050

Feiing kvart 2. år/tilsyn kvart 4. år

575

Feiing kvart 4. år/tilsyn kvart 4. år

425
Minstegebyr - for dei som ikkje fell inn i kategoriane elles 200