14 vart fødde, 15 døydde. Det var 11 innvandrarar til kommunen og 1 som flytta ut til eit anna land. Det var 51 innanlandske tilflyttarar, medan 33 personar flytte ut til andre kommunar i Noreg. Til saman altså gledeleg folkevekst på 27 og eit folketal på 5398 pr 1.4.24.