Pris

Dag-/nattopphald

90

Dagtilbod demente frå 20.02.17 (Hafslo)

90

Korttidsopphald

170

Korttidsopphald over 60 døgn pr. kal.år

Bet. som langtidsopphald

Langtidsopphald

Jf.eiga forskrift
Kurdøgnpris;
kr 80 380,-
pr. mnd