Kjenner du nokon som får besøk av heimetenesta, er det fint om du hjelper til med måking og strøing - slik at me lettare kjem fram til dei som ventar på oss. 

På førehand takk!