I oppstarten av dette tilbodet vil gravide som er komne lenger i svangerskapet også få tilbod om vaksine. Vaksina er gratis og blir på ordinær svangerskapskonsultasjon.

Folkehelseinstituttet (FHI) sin nfo om kikhostevaksine – ligg og på fleire språk.