• Husleige pr. månad
  • Husleige er inkludert kommunale eigedomsavgifter, v.a.r. og forsikring.
  • Husleige er eks. straum 
  Kr/mnd

Gaupne - Bruflat I og II, bustader med 1 soverom

6 834,00

Gaupne - Bruflat I og II, bustader med 2 soverom

8 532,00

Gaupne - Bruflat I og II, bustader med 3 soverom

9 875,00

Gaupne - Grandmo 5 med 2 soverom (8 stk)

9 250,00

Gaupne - Grandmo 7 med 1 soverom (6 stk)

8 016,00

Gaupne - Grandmo 7 med 2 soverom (4 stk)

9 250,00

Gaupne - Røslebakkane 40

9 963,00

Gaupne - Rådhusvegen 11 og 13

8 202,00

Gaupne - Sandvikvegen 49 A og B

6 704,00

Gaupne - Sandvikvegen 51 A og B

6 704,00

Gaupne - Sandvikvegen 92

11 497,00

Gaupne - Tvingeborgneset 5B (nr. 4)

7 035,00

Gaupne - Tvingeborgneset 5C (nr.3)

7 035,00

Gaupne - Tvingeborgneset 5D (nr. 6)

7 035,00

Gaupne - Tvingeborgneset 5E (nr. 5)

7 035,00

Gaupne - Tvingeborgneset 5F (nr. 2)

7 035,00

Gaupne - Tvingeborgneset 5G (nr. 1)

7 035,00

Gjennomgangsbustader - Bustader med 1 soverom

6 384,00

Gjennomgangsbustader - Bustader med 2 soverom

8 532,00

Gjennomgangsbustader - Bustader med 3 soverom

9 875,00

Hafslo - Beimshaugen 5A og 5B

9 788,00

Hafslo - Hafslovegen 126

5 470,00

Luster - Bringebakkane 30 C, F og G

4 731,00