Luster

Pris

Bringebakkane 30 C

4 093,-

Bringebakkane 30 D

4 093,-

Bringebakkane 30 E

4 093,-

Bringebakkane 30 F

4 093,-

Bringebakkane 30 G

4 093,-

Bringebakkane 30 H

4 093,-

Gaupne

 

Sandvikvegen 92

9 952,-

Haugavegen 17B (Steinahagen)

5 399,-

Sandvikvegen 49A

5 517,-*

Sandvikvegen 49B

5 517,-*

Sandvikvegen 51A

5 517,-*

Sandvikvegen 51B

5 517,-*

Rådhusvegen 11

7 140,-

Grandmo 8A og 8B

8 500,-

Sandvik busenter, Tvingeborg-neset

 

Tvingeborgneset 5C (nr.3)

5 475,-

Tvingeborgneset 5B (nr. 4)

5 475,-

Tvingeborgneset 5G (nr. 1)

5 475,-

Tvingeborgneset 5F (nr. 2)

5 475,-

Røslebakkane

 

Røslebakkane 40

8 621,-

Hafslo

 

Beimshaugen 5A og 5B

8 468,-

Hafslovegen 126

4 733,-

Løkjane bustadsameige - Gaupne

 

Grandmo 5 - med to soverom 8 stk

8 006,-

(Carport kr 400 pr mnd)

 

Grandmo 7 – med eitt soverom 6 stk

6 938,-

Grandmo 7 – med to soverom 4 stk

8 006,-

SLU-bustadene: Bruflat I og Bruflat II (Bustadbyggelaget)

 

Bustader med 1 soverom

5 524,-

Bustader med 2 soverom

7 387,-

Bustader med 3 soverom

8 550,-

SLU-bustadene: Gjennomgangsbustadane

 

Bustader med 1 soverom

5 524,-

Bustader med 2 soverom

7 387,-

Bustader med 3 soverom

8 550,-

  • Rådmann har fullmakt til, etter nærare vurdering, å prisa nye avtalar 5-10 % høgare dersom det vert vurdert at leiga er under gjengs nivå. 
  • * Varmepumpetillegg kr 300,-