Meddommarar i lagmannsretten, 2 kvinner og 2 menn:

Turid Øyene

Marianne Hauglum

 

Torbjørn Tuften

Ole Martin Bakken

 

Meddommarar i tingretten 6 kvinner og 6 menn:

Susanne Heen Veum

Jorunn Ødegård

Eli Hansen Moen

Bjørg Stegegjerdet

Synne Nes Veum

Turid Rauboti

 

Trym Jermund Svanheld

Thorleiv Hurthi

Claus Moe

Geir Arne Kvam

John Oddvar Vinda

Geir Arve Sandvik

 

 

 

Meddommarar i jordskifteretten 4 kvinner og 4 menn:

Bente Helen Skildheim

Anja Iren Hilleren

Ragnhild Prestegård

Inger Marie Ensrud

 

Asbjørn Kroken

Gunnar Eikemo

Helge Alme

Svein Tore Heltne

 

 

Skjønsmedlemer, forslag frå kommunen, fylkeskommunen vel,  3 kvinner og 3 menn:

Torunn Gauteplass Hønsi

Bergljot Buskaker

Olaug Høyheim

 

Tom Idar Kvam

Odd Atle Stegegjerdet

Lasse Hærum

 

 

Forslaget blir utlagt til alminneleg ettersyn fram til måndag 3. juni.

Dersom nokon har innvendingar til forslaget, må dette meldast til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller epost innan 3. juni 2024.

 

Kommunestyret gjer det formelle valet i møte den 20. juni 2024.

Dei som blir valde trer i funksjon i vervet frå 1. januar 2025.

 

Har de spørsmål, ta kontakt med Anita Bjørk Ruud, tlf. 97 64 81 85.