Lars Mogens Stølen kan treffast på Frisklivssentralen sitt kontor på Luster helsesenter tredje onsdag kvar månad. Han kan også kontaktast på telefon 970 35 460.

Hans Vigdal Bringebøen kan treffast på telefon 907 66 815.

En likeperson er ein person du kan snakke med om høyrselshemming/tinnitus. Likepersonen har sjølv erfaring som høyrselshemma og med utfordringer rundt dette. Alle likepersonar har gjennomgått likemannskurs med avsluttende eksamen og er difor godt førebudde til å snakke med akkurat deg.

Les meir om likepersonordninga på Hørselshemmedes landsforbund si side.