Forvaltningsplanen vart handsama i kommunestyremøte 22.05.2014 etter å ha vore på høyring. Kommunestyremøtet tilrådde at forvaltningsplanen vart godkjend med justeringar etter innkomne merknader.

Planen vart godkjend av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 31.oktober 2014.    

Nigardsbreen naturreservat forvaltningsplan