Psykiatri kr/mnd

Bustader psykiatri

7 035,00

Grandmo busenter (Nye + dei med butid over 2,5 år)

7 213,00

Husleige Grandmo bustader (løpande avtalar)

7 213,00

 

Omsorgsbustad Kr/mnd

Husleige husvære med 1 bebuar

7 213,00

Husleige husvære med 2 bebuar

8 778,00

 

Omsorgsplass Kr/mnd

Husleige omsorgsplassar med heildøgns tenester inkl. 4 måltid

12 062,00

 

Vask av tøy Kr/mnd

Omsorgsplass - Privattøy

323,00

Omsorgsplass - Tekstilar (handkle, sengetøy m.m.)

323,00