Søk barnehageplass

Søk SFO-plass

Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost

Dersom barnet de skal søkje for ikkje er tilgjengeleg i systemet, vent nokre dagar og prøv igjen.

Dersom barnet som har plass i barnehage / SFO 2022-2023 treng de berre søkje dersom de ynskjer endring frå hausten 2023.


Redusert foreldrebetaling

Familiar som har låg inntekt kan søkje om redusert pris for plass i barnehage og SFO. Fristen er 1. mai for å få reduksjon frå skule-/barnehagestart hausten 2023.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehage

Redusert foreldrebetaling SFO