Ønskjer du å bidra i Rocket-Man Luster? Me treng trygge vaksne og aktivitetsguidar!
Aktivitetsguidar: Unge vaksne (ca. 18-30 år) som vil vere med på ulike aktivitetar saman med ungdom vekentleg – både fellesaktivitetar og individuelle aktivitetar.
Trygge vaksne: Frivillige som vil bidra med det dei ønskjer – køyre til aktivitetar, lage mat, bidra i planlegging m.m.

Ta kontakt på tlf. 94156230 eller e-post: luster@rocket-man.no ved spørsmål eller ønskje om å bidra!

Kjenner du nokon du tenkjer Rocket-Man kunne passe bra for? Då kan du snakke med ungdom og føresett og saman sende inn eit søknadsskjema. (Sjå søknadsskjema her)

For meir informasjon sjå:
www.rocket-man.no
Facebook: Rocket-Man Luster
Instagram: Rocketmanluster