Forvaltningsplanen omfattar retningslinjer for handsaming av tiltak i planområdet og har som mål å klargjera innhaldet i reguleringsplanen for Solvorn. Planen skal vere retningsgjevande for kommunen si prioritering av bygningsvernsaker innfor området. 

Forvaltningsplan for Solvorn 

Vedlegg 6: Fagrapport: Forvaltningsplan for Solvorn