Reiseplanlegging - link til Kringom.no 
Lustrabaatane - ferje Solvorn-Ornes
Det er bussamband til Sogndal 5-6 gonger dagleg. 
Frå Sogndal  er det samband med ekspressbuss, ekspressbåt og fly til Bergen, Oslo m.fl.
Om sommaren går det buss over Sognefjellet til Otta dagleg.