TilknytingsavgifterKr
Vatn12 491
Kloakk12 491

Mellombels tilknyting til vatn og kloakk

etter avtale

 

ÅrsavgifterKr
Vatn abonnementsgebyr (fastledd pr N)1 854
Vatn forbruksgebyr (variabelt pr m3)20,26
Kloakk abonnementsgebyr (fastledd pr N)1 720
Kloakk forbruksgebyr (variabelt pr m3)16,10

 

Årsavgifter for bustader utan vassmålar
Kloakk - Abonnements-gebyr, > 250 m21 720,00= 225 m3
Kloakk - Abonnements-gebyr, 0-80 m21 720,00= 100 m3
Kloakk - Abonnements-gebyr, 81 - 250 m21 720,00= 150 m3
Kloakk - Forbruksgebyr, > 250 m23 621,00= 225 m3
Kloakk - Forbruksgebyr, 0-80 m21 610,00= 100 m3
Kloakk - Forbruksgebyr, 81 - 250 m22 299,00= 150 m3
Vatn - Abonnementsgebyr, > 250 m21 854,00= 225 m3 vatn
Vatn - Abonnementsgebyr, 0 - 80 m21 854,00= 100 m3 vatn
Vatn - Abonnementsgebyr, 81 - 250 m21 854,00= 150 m3 vatn
Vatn - Forbruksgebyr, > 250 m24 559,00= 225 m3 vatn
Vatn - Forbruksgebyr, 0 - 80 m22 027,00= 100 m3 vatn
Vatn - Forbruksgebyr, 81 - 250 m23 040,00= 150 m3 vatn


I tillegg til prisane over kjem 25 % mva (meirverdiavgift)