NB! Det er ikkje lov med jordbruksvatning frå kommunalt nett.

Det er sendt ut direktevarsling til alle berørte abonnentar.