"Kommunen sine eigne innbyggarar og personar som ikkje er busette i Noreg får gratis vigsle på rådhuset i oningstida (lovfesta).
Brudepar som er heimehøyrande i andre kommunar i landet, får vigsle på rådhuset innanfor opningstida til 1300,- .
Dersom det vert avtalt vigsle på andre tidspunkt eller andre stader i kommunen, må brudeparet betale meirkostnaden kommunen har (medgått tid og reise)."