Familievern

Familekontora for Sogn og Sunnfjord

Familievernkontora tilbyr rådgjeving, kurs og samtalegrupper.


Krisesenter

Krisestenter er eit lågterskeltilbod til kvinner, menn og barn som er utsatt for fysisk eller psykisk misshandel eller truslar om det.

Treng du ein stad å bu i ein akuttsituasjon, nokon å snakke med, nokon du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med eit krisesenter, og alle dei tilsette har teieplikt.

Languages - Dinutvei.no

Krisesenteret i Sogn og Fjordane har døgnvakt

Telefon 57 74 36 00

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Postboks 188,
6901 Florø