Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane

Overgrepsmottaket v/sentralsjukehuset i Førde er døgnbemanna med sjukepleiarar og legar i vaktberedskap.
Overgrepsmottaket tilbyr samtale, undersøking, prøvetaking, sporsikring og behandling ved seksuelle overgrep og for dei som har vert utsett for vald i nære relasjonar.

Kontakt overgrepsmottaket på telefon 57 72 37 48 eller SMS 929 88 785.

Her finn du meir informasjon om overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane