Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE har ansvaret for den nasjonale flaumvarslingstenesta og har døgnkontinuerleg beredskapstelefon for flaum- og skredsituasjonar.