Byggefeltet Verket 2 er eit nytt felt som vart regulert i 2011. Feltet har mest tomter for høgare utnytting, men det har også nokre einebustadtomter. Tomtestorleiken varierer frå to små tomter på i overkant av 400 m2 til 580 m2. Feltet er nokså flatt og ligg sentralt i kommunesenteret Gaupne, med utsyn mot bl.a. fjellet Hest og Molden. Feltet har sol heile året, men kort tid midt på vinteren.

Feltet ligg i gangavstand på fortau til kommunesenteret. Frå dei to øvste tomtene er det øvste del av feltet  butikk, bakeri, barnehage og skule. Frå øvste tomta i feltet er det 600 m å gå til sentrum med butikkar og 900 m å gå til busshaldeplassen. Det er 700 m både til barneskule og ungdomsskule og det er 1 km til barnehagen. Frå Gaupne til Sogndal er det ca. 30 km. Det er 12 km til Heggmyrane skisenter og 42 km frå Turtagrø som er innfallsporten til Sognefjellet.

Pris på tomt til einebustad kr 423 000,- 

BB3 - kr 3 050 000,-
BB4 - kr 1 830 000,-
 

Verket-kart-tomter.jpg

Ledige tomter i feltet

 Tomt 5   Tomt 6   Tomt BB3   Tomt BB4   

Verket-bilde-2.jpg

Verket-bilde-3.jpg