Søknadsskjema for godkjenning/endring av jaktvald

Luster kommune ønskjer å leggje til rette for ei lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessige og rekreasjonsmessig nyttiggjering av viltressursane i kommunen. Kommunen skal difor sikre at bestanden av storvilt ikkje fører til skade og ulempe for andre samfunnsinteresser.