Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
6. februar:

Bustadtomter for sal i Gaupne

Luster kommune legg ut for sal einebustad-tomtar og område for konsentrert utbygging i bustadfeltet ... Les meir...
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Kommunedelplan for naturmangfald

I møte 7. desember 2022, sak 159/22, vedtok formannskapet å leggje kommunedelplan for naturmangfald ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 24. mars 2023.

Naturmangfald fotomontasje planter landskap
1