• Solvorn
  • Hafslo
  • Krossen, Mollandsmarki (parkering Molden)
  • Tungestølen ( i samarbeid med High Camp)

  • Bergseth (Krundalen)

  • Markstein (Badeplassen)

  • Luster (i samarbeid med Lustrabui)

  • Fortun (gamle skulen)

  • Feiga (parkering Feigumsfossen)