Her finn du skjema for å sende digital søknad om dekking av reiseutgifter

Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe tlf. 915 05 515.


Servicetorget vil hjelpe

Dersom du treng hjelp til å søkje, kan du kome innom på Servicetorget på rådhuset i Gaupne. Her vil me prøve å hjelpe dei som sender krav via papirskjema. Det er viktig at du har med deg dokumentasjon frå behandlar om du måtte ha følgje med deg.