Kven kan søkje om TT-kort eller arbeidskøyring?

  • Ordninga gjeld personar over 10 år som på grunn av sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte buss.
  • Funksjonsnedsettinga må venteleg vare i minst 2 år.

Vestland fylkeskommune har ansvar for tilrettelagd transport.
 

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema for TT-kort