• Brannførebygging 
    Tilsyn med særskilte brannobjekt (stort tapspotensiale ved brann), informasjonverksemd og rettleiing.
  • Brannberedskap 
    Brannsløkking og utrykking til akutte ulykkes- og nødssituasjonar,